Effecten van nieuwe financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie
TitleEffecten van nieuwe financiële prikkels in ZW en WGA op risicoselectie
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2011
AuthorsCuelenaere, B., & Veerman, T.J.
PublisherAStri Beleidsonderzoek en -advies
CityLeiden