Economische argumenten om te heffen over schenkingen en erfenissen
TitleEconomische argumenten om te heffen over schenkingen en erfenissen
Publication TypeProefschriften en scripties
Year of Publication2013
AuthorsRuis, J.
PublisherTilburg University
Thesis TypeMaster's thesis