De veiligheid van toonbankbetaalmiddelen: Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van de Nederlandse consument
TitleDe veiligheid van toonbankbetaalmiddelen: Een onderzoek naar de beleving en het gedrag van de Nederlandse consument
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2009
AuthorsKosse, A.
Secondary TitleDNB Occasional Studies
Date Published06/2009