De ontwikkeling van reële uitgaven naar inkomen en huishoudenstype
TitleDe ontwikkeling van reële uitgaven naar inkomen en huishoudenstype
Publication TypeArtikel in tijdschrift
Year of Publication1994
JournalSoc-econ mndstat (CBS)
Pagination16-22
Date Published08/1994
AuthorsFontein, P.F., & Wetzels, W.