De inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen. Implicaties voor pensioenhervormingen en solidariteit
TitleDe inkomensverdeling en levensverwachting van ouderen. Implicaties voor pensioenhervormingen en solidariteit
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2012
AuthorsKnoef, M., Alessie, R., & Kalwij, A.
Secondary TitleNetspar Design papers
Number08