Creditcardgebruik in Nederland: een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten
TitleCreditcardgebruik in Nederland: een onderzoek naar de beleving en het gedrag van Nederlandse consumenten
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2009
AuthorsKosse, A.
Secondary TitleDNB Occasional Paper
Date Published10/2009