Casusonderzoek Participatiewet: het matchingsproces nader belicht
TitleCasusonderzoek Participatiewet: het matchingsproces nader belicht
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2019
Authorsvan Rossum, A., Schenderling, P., van den Brink, E., Bot, S., & Vonk, M.
PublisherBerenschot / CentERdata / Inspectie SZW