Appel voor de dorst? Vermogen van ouderen op de woningmarkt
TitleAppel voor de dorst? Vermogen van ouderen op de woningmarkt
Publication TypeDiscussion paper
Year of Publication2005
AuthorsHaffner, M.E.A.
PublisherDGW/Nethur Partnership, Utrecht