Aanzet tot de ontwikkeling van een uniforme risico-indicator voor financiële producten met een beleggingscomponent
TitleAanzet tot de ontwikkeling van een uniforme risico-indicator voor financiële producten met een beleggingscomponent
Publication TypeWetenschappelijk rapport
Year of Publication2000
AuthorsNijman, T.E., Das, M., & Werker, B.J.M
PublisherCentER Applied Research, Tilburg University
Notes

Project uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Financiën