Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voert sinds 1975 (twee)jaarlijks het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland uit. De reeks bestaat  inmiddels uit 25 onderzoeken en bevat zo’n 3500 variabelen en gegevens over meer dan 50.000 respondenten.

Om op een eenvoudige manier te kunnen zoeken in deze rijke schat aan informatie hebben het SCP, DANS en CentERdata een vragendatabank opgezet. In deze vragendatabank zijn de vragen en variabelen van de reeks Culturele Veranderingen opgenomen en doorzoekbaar gemaakt. Ook kunt u voor uw eigen analyse verschillende variabelen uit meerdere metingen selecteren en een dataset downloaden (dit kan voorlopig alleen voor data tot 2010).

Meer informatie over de vragendatabank is te vinden op de website van het SCP.