Bekijk de dagelijkse resultaten op: verkiezingen.lissdata.nl

CentERdata zet het LISS panel in om het stemgedrag van kiezers voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 te voorspellen. Het gaat in beginsel om een wetenschappelijk experiment waarbij een alternatieve methode van peilen wordt onderzocht. Met deze methode heeft het Center for Economic and Social Research, verbonden aan de University of Southern California, succesvol de verkiezingen in het najaar van 2016 in de Verenigde Staten van Amerika voorspeld (http://cesrusc.org/election/).

De manier van peilen verschilt op enkele aspecten van de traditionele manier van peilen. De steekproef die is gebruikt voor de opzet en verversing van het LISS panel is een kanssteekproef, door het CBS getrokken uit het populatieregister. Hierdoor ontstaat een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Uitsluitend personen die in de steekproef zijn getrokken, kunnen deelnemen aan het panel. Er is dus geen sprake van zelfselectie. Daarnaast vindt de werving telefonisch of face-to-face plaats waardoor ook mensen die niet vooraan staan om hun mening te geven, gemotiveerd kunnen worden om aan het panel deel te nemen. Verder vindt de peiling via internet plaats. Sociaal wenselijke antwoorden worden daardoor minder snel gegeven.

Een nadeel bij internet bevraging is de vereiste dat de respondent beschikt over een computer, tablet of smartphone. De niet-internet bevolking kan niet deelnemen en wordt dus in de voorspellingen niet meegenomen. Bij het LISS panel is dit probleem echter opgelost door alle in de steekproef getrokken personen die aanvankelijk niet via internet kunnen deelnemen, een computer in bruikleen te geven en een breedbandverbinding. Verder keert het LISS panel aan deelnemende panelleden een serieuze vergoeding voor deelname uit.

De methode van bevraging verschilt ook. Daar waar normaal gesproken een respondent wordt gevraagd of hij van plan is te gaan stemmen (ja/nee) en zo ja, op welke partij, wordt in de door CentERdata gehanteerde methode gevraagd naar de kans of men gaat stemmen, en zo ja, met welke kans op welke partij wordt gestemd. Hierdoor wordt bij de berekening van de voorspelde zetelverdeling dus rekening gehouden met stemmers die nog niet zeker weten óf ze gaan stemmen, en op welke partij.

De peilingen vinden vanaf woensdag 18 januari dagelijks plaats, waarbij iedere dag een ander (willekeurig) deel van het LISS panel van 18 jaar en ouder wordt verzocht de vragen te beantwoorden. Vanaf 25 januari zijn de resultaten via een speciale website te raadplegen. Met enige regelmaat zullen de verzamelde gegevens van een duiding worden voorzien.

Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met onderzoekers verbonden aan de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Tilburg Law School (TLS).

TiSEM en het Data Science Center Tilburg (Tilburg University) dragen financieel bij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Boukje Cuelenaere
hoofd afdeling Survey Onderzoek

B.Cuelenaere@uvt.nl
telefoon: 013 466 2243