In tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen, is een zogenoemde Type D-persoonlijkheid géén onafhankelijke risicofactor voor burn-out-symptomen of de toewijding aan werk. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van kennisinstituut Nivel, de universiteit van Pavia (Italië) en CentERdata.

Mensen met een zogenoemde Type D-persoonlijkheid worden gekenmerkt door piekeren, zwaarmoedigheid en prikkelbaarheid, in combinatie met sociale geremdheid. Eerdere studies suggereerden dat werknemers met een Type D-persoonlijkheid ook een groter risico lopen op burn-out en een gebrek aan toewijding aan het werk.  

Uit nieuw longitudinaal onderzoek blijkt echter dat deze werknemers helemaal geen groter risico lopen op burn-out en dat ze niet minder toegewijd zijn aan het werk, als rekening wordt gehouden met hoe werknemers op een eerder moment functioneerden. 

Representatieve steekproef 
Voor het net gepubliceerde onderzoek* is gebruikgemaakt van het LISS panel van CentERdata, dat is gebaseerd op een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking. Een representatieve groep werknemers (2.273 in totaal) heeft over een periode van 6 maanden tweemaal een uitgebreide vragenlijst ingevuld over onder meer burn-out en toewijding aan het werk. 

De resultaten tonen het volgende. 
•    Mensen die volgens de eerste meting een Type D-persoonlijkheid hebben, rapporteren op dezelfde eerste meting meer burn-out-symptomen en minder toewijding aan het werk dan mensen die geen Type D-persoonlijkheid hebben. 
•    Maar, mensen die volgens de eerste meting een Type D-persoonlijkheid hebben, hebben op de tweede meting niet meer burn-out-symptomen en minder toewijding dan mensen die geen Type-D persoonlijkheid hebben, als rekening wordt gehouden met burn-out-symptomen en toewijding op de eerste meting (naast andere factoren op de eerste meting zoals werkeisen). 

Dit patroon doet zich voor binnen de gehele onderzoeksgroep en binnen subgroepen werkenden, bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of gezondheidszorg. 

Deze studie vindt dus geen aanwijzingen dat Type D-persoonlijkheid een onafhankelijke risicofactor is voor burn-out-symptomen en toewijding aan het werk. 

Meer weten? 
Het onderzoeksartikel is net online verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Personality and Individual Differences. Het artikel is tot en met 2 augustus 2019 gratis te downloaden

* Bosmans, W.G., Setti, I., Sommovigo , V. & Velden, P.G. van der (2019). Do Type D personality and job demands-resources predict emotional exhaustion and work engagement? A 3-wave prospective study. Personality and Individual Differences, 149, 167-173.