Maar liefst tien onderzoekers mogen in 2020 kosteloos gebruikmaken van het LISS panel van CentERdata. In het najaar van 2019 konden ODISSEI-deelnemers een verzoek indienen om hiervoor in aanmerking te komen via een Call for Proposals. 

Na het succes van de eerste call in 2018 waarbij negen onderzoeken werden toegezegd, opende ODISSEI dit jaar opnieuw een call. In totaal kwamen er 39 aanvragen binnen. 

Aanvankelijk was er ruimte om vijf onderzoeksprojecten eenmalig kosteloos toegang te gunnen tot het representatieve LISS panel. Dit panel bestaat uit zo’n 7.000 personen uit ongeveer 4.500 huishoudens. 

Omdat nu blijkt dat de vijf best beoordeelde voorstellen minder vragen van het LISS panel dan gepland (in termen van aantallen respondenten en paneltijd) zijn er niet vijf maar zelfs tien voorstellen gehonoreerd. Dat besloot de Management Board van ODISSEI in overleg met CentERdata. De ‘winnende’ onderzoekers mogen in de loop van 2020 elk een keer data verzamelen in het LISS panel. 

Onderzoekers van de niet gehonoreerde voorstellen zijn uiteraard ook welkom om hun onderzoek in het LISS panel af te nemen. Zij ontvangen hiervoor als deelnemer van ODISSEI korting op de kosten. Inmiddels maken al twee onderzoekers gebruik van deze mogelijkheid.

Over ODISSEI

Het doel van ODISSEI (wat staat voor Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations) is om een nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen in Nederland mogelijk te maken. Alle onderzoekers in de sociale wetenschappen in Nederland hebben toegang tot de data van deze data-infrastructuur. ODISSEI biedt hen de faciliteiten om te experimenteren en te innoveren.