Welke rol kunnen data science-technieken vervullen binnen de sociale wetenschappen? Patricia Prüfer (groepsleider Data Science bij CentERdata) verzorgde een presentatie over die vraag tijdens de laatste lustrumdag van het Nederlandstalig Platform voor Survey Onderzoek (NPSO).

Sinds 2017 biedt CentERdata data science-activiteiten aan als aanvulling op bestaande diensten en producten. Daarbij gaat het om methodes als machine learning, deep learning, data mining, text mining en visualisatietechnieken voor (complexe) data uit uiteenlopende bronnen (zoals sensordata, gegevens afkomstig van social media, en data uit het eigen, representatieve LISS panel).

Impact van digitalisering

Op dit moment voert CentERdata onder meer een omvangrijk en innovatief data science-onderzoek uit naar de impact van digitalisering en automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt, zo vertelde Patricia tijdens haar presentatie. Daarbij maakt het onderzoeksteam gebruik van gegevens uit expertinterviews, enquêtes onder werkgevers en inzichten uit de literatuur. Ook wordt er gebruikgemaakt van big data, bijvoorbeeld van banensites, social media-databases en kennisportalen. Al deze gegevens worden gekoppeld aan officiële arbeidsmarktramingen en daarna geanalyseerd aan de hand van verschillende data science-technieken.

Georganiseerde misdaad

Een ander data science-onderzoek dat CentERdata uitvoert (In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid) richt zich op het identificeren van de beste voorspellers van georganiseerde misdaad op bedrijventerreinen.

Smart Start

Verder wordt er in een pilot gewerkt aan een preventieve aanpak voor kinderen en jongeren met inzet van data en kennis. Het doel van dit project is om te komen tot een modelaanpak om potentiële problemen te identificeren en mogelijke oplossingen te bieden zodat kinderen en jongeren in Tilburg veilig kunnen opgroeien.

Juist de combinatie van surveys (en surverytechnieken) en big data (afkomstig van onder meer social media) is veelbelovend voor toekomstig onderzoek, benadrukte Patricia tot slot.

Meer weten?

De volledige presentatie van Patricia is terug te vinden op de website van het NPSO (pdf).