Voor het vastleggen van contactregistraties en het afnemen van vragenlijsten binnen de European Social Survey (ESS) ontwikkelde CentERdata een meertalige app. Development manager Iggy van der Wielen vertelde erover tijdens de NPSO-themabijeenkomst over veldwerkmonitoring, op 20 september in Leuven.

De European Social Survey (ESS) is een grootschalig, tweejaarlijks onderzoek in verschillende Europese landen. Duizenden Europese burgers beantwoorden tijdens persoonlijke interviews een gestandaardiseerde vragenlijst, met vragen over (deels vaste, deels wisselende) onderwerpen als insitutioneel vertrouwen, immigratie, menselijke waarden en klimaatverandering. Sinds de start, in 2001, wordt de ESS elke twee jaar afgenomen. Aan de huidige (negende) ESS-ronde doen in totaal 28 Europese landen mee.

Meertalige app

Tijdens zijn presentatie vertelde Iggy meer over de recent ontwikkelde app, die het realtime vastleggen van contactregistraties een stuk eenvoudiger maakt. Interviewers kunnen de (voor zowel iOS als Android beschikbare) meertalige app gebruiken via smartphone of tablet. Momenteel zijn er vier landen – Zweden, Noorwegen, Denemarken en Servië – die gebruikmaken van de app, waarvan Zweden en Noorwegen de app óók gebruiken om de vragenlijst zelf af te nemen.

De app maakt deel uit van het veldwerk-monitoringsysteem dat CentERdata ontwikkelde voor de ESS. Dit systeem genereert gestandaardiseerde rapporten op basis van de door de interviewers verzamelde data.

Koppelingen

Ambitie voor de toekomst is om de app direct te koppelen aan de eigen systemen van de organisaties die de ESS-surveys afnemen in de afzonderlijke landen. Ook wordt er gewerkt aan een automatische koppeling met de uploadportal, waarmee landen gegeneerde csv files automatisch kunnen doorsturen.