Wereldwijd gebruiken onderzoekers het (mede door CentERdata ontwikkelde) platform Survey Codings om open antwoorden uit te vragen, op basis van dezelfde lijsten geclassificeerde strings. Sinds afgelopen week is Survey Codings ook gratis beschikbaar als handige Android-app.

Het coderen van socio-economische variabelen als functiebenamingen, opleidingsnamen en bedrijfstakken was lange tijd een tijdrovende bezigheid. Als een open antwoord werd gevraagd, moest het achteraf worden geclassificeerd. En als een uitklapbare boom als antwoordoptie werd gepresenteerd, was het voor respondenten vaak lastig om het juiste antwoord te vinden.

Snel coderen en valideren

Om daar iets aan te doen werd het platform Survey Codings ontwikkeld: een gratis service voor onderzoeksprojecten, data-archieven en onderzoekers die zich bezig houden met het meten van deze socio-economische variabelen.

De onderliggende database bevat inmiddels voor tientallen landen in standaardclassificaties gecodeerde strings voor bedrijfstakken, beroepstitels, taken, diploma’s en opleidingen. Deze lijsten maken het mogelijk om vergelijkbare open antwoorden snel te coderen en te valideren. De database wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Nu ook als app

Op basis van de Survey Codings-database bouwde CentERdata eerder al een web- en een desktoptoepassing, maar afgelopen week tijdens de ESRA-conferentie in Zagreb werd ook een Android-app gelanceerd (bezitters van een iPhone kunnen de app vooralsnog gebruiken in Google Chrome via deze link).

De app maakt het voor onderzoekers mogelijk om bijvoorbeeld tijdens interviews op straat antwoorden van respondenten meteen naar een classificatie te vertalen, of te detecteren dat de respons te algemeen, specifiek, of onbekend is. Door deze check tijdens het interview te doen, kan de onderzoeker doorvragen als dat nodig is.

Meer weten?