Het START2ACT project waar CentERdata aan meewerkt is in maart 2016 van start gegaan. Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat medewerkers van jonge start-ups en MKB energie gaan besparen op het werk. CentERdata onderzoekt het kennisniveau, motivaties, percepties en gedrag van medewerkers over energiebesparing. CentERdata zal ook monitoren wat het effect van de interventies (trainingen en workshops) is over de tijd.

START2ACT is een driejarig project wat gefinancierd wordt door de Europese Commissie en valt onder Horizon2020. Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Gedurende het project zullen er on-site trainingen en ontbijtworkshops georganiseerd worden in België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Engeland. Daarnaast zal er een Europees interactief platform ontwikkeld worden waar alle kennis uit het START2ACT project samen komt: www.start2act.eu. Hier kan iedereen een online cursus volgen over energiebesparingen op het werk. Daarnaast wordt er een online competitie gehouden: welk bedrijf zorgt voor de grootste energiebesparing? En, er wordt een sociaal platform ontwikkeld waar bedrijven met elkaar de discussie aan kunnen gaan.

Met de output van al deze verschillende activiteiten verwacht START2ACT een aanzienlijke energiebesparing voor elkaar te krijgen op de werkvloer. Daarnaast wordt verwacht dat de deelnemers hierdoor ook thuis bewuster met energie om zullen gaan. De grootste uitdaging van het START2ACT-project is om zoveel mogelijk bedrijven hierbij te betrekken, zodat we samen een grote energiebesparing teweeg kunnen brengen. Energiebesparing is een hot topic en een onderwerp dat iedereen aangaat. Echter, veel mensen zijn zich wel bewust van de noodzaak om energie te besparen maar zijn hier nog niet actief mee bezig. Dit komt vaak omdat ze de kennis missen of niet weten waar ze de bestaande tools kunnen vinden. Door werknemers te voorzien van de juiste informatie en tips hoopt START2ACT mensen te motiveren om deze tools in hun dagelijkse leven toe te gaan passen. START2ACT streeft er de komende jaren dan ook naar om zoveel mogelijk mensen tot actie aan te sporen.

Voor meer informatie en updates zie: www.start2act.eu