Het in kaart brengen van het financiële gedrag en de gezondheid van de bewoners van Curaçao en op basis daarvan komen tot gerichte beleidsinterventies: daarom draait het in het door NWO gefinancierde SONORO-project. CentERdata-directeur Marcel Das toog afgelopen week naar het Caraïbische eiland om beleidsmakers en onderzoekers bij te praten over het belang van data voor onderzoek en over het door CentERdata beheerde LISS panel.

 

Het medio 2017 gestarte onderzoeksproject SONORO (waarbinnen CentERdata, naast het Curaçao BioMedical & Health Research Institute en de Rijksuniversiteit Groningen, een van de partners is) richt zich op twee belangrijke thema’s op Curaçao: financieel gedrag en gezondheid. Een representatief panel van 600 (willekeurig gekozen) Curaçaose huishoudens beantwoordt straks vier keer per jaar vragen over onderwerpen op deze gebieden. Dat gebeurt via een online vragenlijst (in het Nederlands, Engels, Papiamentu en Spaans), aangevuld met telefonische of face-to-face interviews. De eilandbewoners kunnen ook zélf onderwerpen aandragen waarover vragen worden gesteld.

Uiteindelijk doel van SONORO – dat loopt tot ten minste 2021 – is om via gericht onderzoek te komen tot suggesties voor beleidsinterventies. Die moeten uiteindelijk leiden tot verstandigere keuzes op het gebied van gezondheid en financiën.

Meerdere workshops

De eerste dag verzorgde Marcel een uitgebreide workshop voor lokale beleidsmakers. Na een introductie van het SONORO-team en een korte uiteenzetting over het LISS panel, gingen de workshopdeelnemers met elkaar in gesprek. Wat zijn de belangrijkste beleidskwesties op Curaçao? Welke data zijn er nodig én beschikbaar? En: in hoeverre kan SONORO bijdragen aan dataverzameling? Deze en andere vragen kwamen aan de orde. Tijdens het middagprogramma werd vervolgens dieper ingegaan op onder meer surveykwaliteit, het optimale ontwerp van de vragenlijsten, en innovaties op het vlak van dataverzameling (zoals het gebruik van geavanceerde weegschalen en smartphones met GPS en bewegingsmeters die fysieke activiteit in kaart brengen).

Tijdens de tweede workshopdag verzorgde Marcel een soortgelijke (ingekorte) workshop voor onderzoekers. Daarbij werd, in vergelijking met de eerste workshopdag, dieper ingegaan op de gebruikte methodologie en enkele in het LISS panel uitgevoerde experimenten rond het gebruik van vergoedingen.

Geslaagd bezoek

Een zeer geslaagd bezoek, vindt Renske Pin, die als hoofdonderzoeker op Curaçao aan het SONORO-project is verbonden. “Marcel wist de groep op een uitstekende manier te enthousiasmeren. Hij sloeg de juiste toon aan en gaf blijk van een oprechte interesse voor de situatie op Curaçao. De workshop heeft het belang van evidence based policy making eens te meer duidelijk gemaakt en heeft op een positieve manier bijgedragen aan het versterken van het netwerk van wetenschappers en beleidsmakers op Curaçao.”