Curaçao is niet alleen een populaire vakantiebestemming, maar ook een interessant onderwerp van onderzoek. Binnen het onderzoeksproject SONORO worden het financiële gedrag en de gezondheid van de eilandbewoners in kaart gebracht, vertelde onderzoeker Renske Pin tijdens een presentatie bij CentERdata.

Op 10 oktober 2010 werd Curaçao een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het multiculturele eiland – onder de 160.000 bewoners bevinden zich maar liefst 160 nationaliteiten – kent veel armoede; ongeveer een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Ook is het land politiek instabiel (in de afgelopen acht jaar kende Curaçao maar liefst negen kabinetten) en is er sprake van een braindrain door de vele jonge eilanders die naar Nederland (of elders) vertrekken.

Een interessant onderwerp van onderzoek dus; ook omdat beleidsinterventies die werken op grote schaal, niet noodzakelijkerwijs ook werken in zogenoemde Small Island Developing States (SIDS) als Curaçao.

Suggesties voor beleidsinterventies

Het medio 2017 gestarte onderzoeksproject SONORO (waarbinnen CentERdata, naast NWO, het Curaçao BioMedical & Health Research Institute en de Rijksuniversiteit Groningen, een van de partners is) richt zich op twee belangrijke thema’s op Curaçao: financieel gedrag en gezondheid. Op financieel vlak springen vooral de leencultuur – er wordt enorm veel geld geleend – en het feit dat veel Curaçaoënaars geen pensioen opbouwen in het oog; op het gebied van gezondheid zijn obesitas, het hoge aantal abortussen en het relatief hoge aantal verkeersdoden punten van zorg.

Uiteindelijk doel van SONORO – dat loopt tot ten minste 2021 – is om via gericht onderzoek te komen tot suggesties voor beleidsinterventies. Die moeten uiteindelijk leiden tot verstandigere keuzes op het gebied van gezondheid en financiën.

Representatief panel

Grootste uitdaging in deze projectfase is vooral het komen tot een representatief panel van 500 willekeurig gekozen personen. Zodra het panel is opgezet, beantwoorden de meewerkende eilandbewoners vier keer per jaar vragen over onderwerpen op het gebied van gezondheid en financiën. Dat gebeurt via een online vragenlijst (in het Nederlands, Engels, Papiamento en Spaans), telefonisch of face-to-face. De eilandbewoners kunnen ook zélf onderwerpen aandragen waarover vragen worden gesteld.

Na afloop van het project is het de bedoeling dat het onderzoeksprogramma wordt geëxporteerd naar andere kleine eilanden.

Meer weten?

Kijk dan op de website van SONORO.