Kunnen we artificial intelligence (AI) inzetten om steden slimmer én goedkoper schoon te maken?
Dat is de centrale vraag achter de Smart Street Scan, een idee van CentERdata en de gemeente Utrecht. Dankzij een bijdrage vanuit de SBIR-regeling vindt dit najaar eerst een haalbaarheidsstudie plaats; later volgt mogelijk een pilot. 

Het schoonhouden van de publieke ruimte is een belangrijke kerntaak voor gemeentes. Geavanceerde technologie op het gebied van AI kan daarbij een handje helpen. Door de openbare ruimte automatisch te scannen aan de hand van sensor- en cameratechnologie, kan zwerfvuil via image recognition snel worden geïdentificeerd, geclassificeerd en geregistreerd.

Aan de hand van die data kan de dienstverlening van de vuilophaaldienst vervolgens vergaand worden gestroomlijnd, bijvoorbeeld door veegroutes te optimaliseren. Ook kan op plekken waar veel zwerfvuil wordt aangetroffen, gericht worden gekeken naar manieren om bijvoorbeeld het gedrag van mensen te veranderen. Het uiteindelijke doel: de stad slimmer, efficiënter en goedkoper schoonmaken.

Innovatie-competitie

Het idee voor de Smart Street Scan heeft onlangs een subsidie gekregen vanuit de zogenoemde SBIR-regeling (wat staat voor Small Business Innovation Research) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. SBIR is een innovatie-competitie om ondernemers uit te dagen om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen, gericht op de aanpak van een maatschappelijk vraagstuk.

Andere toepassingen

Hoewel AI al regelmatig wordt toegepast in de private sector, bestaan er nog nauwelijks effectieve toepassingen in de publieke sector. De ontwikkeling van de Smart Street Scan maakt het mogelijk om slimme oplossingen te implementeren voor gemeentelijke dienstverlening in de openbare ruimte. Zo wordt de Smart Street Scan in een later stadium mogelijk opgeschaald naar andere diensten, zoals reparaties aan lantaarnpalen, het verwijderen van graffiti, of het vervangen van defecte speeltoestellen.