In het project Smart Start ontmoet de ‘harde’ wereld van data science de meer ‘zachte’ wereld van het sociale domein. De pilotfase leverde al een aantal nuttige inzichten op, zo vertelde Patricia Prüfer (groepsleider Data Science bij CentERdata) tijdens het eerste open Impact Congres van Tilburg University.

Samen met (onder meer) CentERdata startte hulpverleningsinstantie Sterk Huis in Goirle kortgeleden het project Smart Start. Doel van dit project is te komen tot een modelaanpak voor preventief beleid, om de kansen op veilig opgroeien van kinderen te vergroten en problemen bij kinderen vóór te zijn.

Data-analyse

Interessant vanuit de optiek van CentERdata is vooral de vraag in hoeverre (voorspellende) data-analyse kan worden ingezet in het sociale domein, zo vertelde Patricia tijdens de presentatie (die ze hield samen met Lian Smits van samenwerkingspartner Sterk Huis). Bij het onderzoek wordt onder meer gebruikgemaakt van bestaande kennis van betrokken professionals (en interviews onder focusgroepen) én van administratieve, gestructureerde en ongestructureerde data uit uiteenlopende bronnen. Aan de hand van technieken voor predictive en prescriptive analytics worden vervolgens nieuwe inzichten gecreëerd, die uiteindelijk moeten leiden tot de gewenste modelaanpak voor het voorspellen van potentiële problemen en mogelijke oplossingen.

Risicofactoren

Op dit moment bevindt Smart Start zich in de pilotfase, die wordt uitgevoerd op de Tilburgse basisschool De Zuidwester (in de wijk Korvel). Belangrijkste les uit de pilot is het belang van een tijdige dialoog tussen professionals uit het sociale domein en data scientists. Het delen van (gevoelige) data wil namelijk (ondanks aanvankelijk enthousiasme over het project) nog wel eens op weerstand stuiten, zeker als het data van kinderen betreft. Via een tijdige dialoog kan zowel het doel als het maatschappelijk belang van het project uitvoerig besproken worden. Daarna kan goed afgestemd worden binnen welke (wettelijke) kaders relevante data mag en kan worden geleverd.

Datamanagement en privacy spelen dus een belangrijke rol. Maar om een project als dit tot een goed einde te brengen, is het volgens Patricia vooral nodig om transparant en open te zijn, om zo wederzijds vertrouwen te kweken bij alle projectpartners. Veel tijd investeren in de relatie tussen de partners leidt tot een duurzame langetermijnsamenwerking.

Meer weten?

Lees dan de projectbeschrijving op de website.