Eind dit jaar vindt de achtste dataverzamelingsronde plaats van de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE). In de aanloop daar naartoe kwamen SHARE-gebruikers bijeen in Keulen om meer te leren over het onderzoek dat is uitgevoerd met SHARE-data.

CentERdata is al vanaf de start in 2002 betrokken bij SHARE: een multidisciplinaire en transnationale paneldatabase van gegevens van personen over hun gezondheid, sociaaleconomische status en sociale en familienetwerken. Om het jaar worden meer dan 140.000 personen van 50 jaar of ouder uit 27 Europese landen en Israël ondervraagd; in totaal gaat het inmiddels om ongeveer 380.000 interviews.

Nieuwe datarelease

Tijdens de SHARE User Workshop in Keulen, georganiseerd door SHARE Nederland en SHARE Duitsland, vertelde Annette Scherpenzeel, de internationale coördinator van SHARE, over de laatste ontwikkelingen rondom het onderzoek. Zo is onlangs een nieuwe datarelease beschikbaar gesteld, inclusief data uit acht nieuwe landen.

Achtste ronde

Later dit jaar start het veldwerk van de achtste golf van SHARE in 28 landen. Naast de vragen die al langer meelopen in de survey, bevat deze meting uitgebreide cognitieve testen en een module over tijdsbesteding. In een deel van de landen wordt ook het bewegingsgedrag van respondenten gemeten met behulp van een accelerometer.

Wetenschappelijke presentaties

Tijdens de workshop vonden verder diverse presentaties plaats. De eerste keynote-spreker, Valeria Bordone van de Universiteit van München, deed verslag van de digitalisering en cognitieve vaardigheden onder de ouder wordende bevolking. De tweede keynote-spreker, Pilar Garcia Gomez van de Erasmus Universiteit, belichtte de rol van gezondheid en werksituatie gedurende de hele levensloop. Andere sprekers gingen in op onderwerpen als de gezondheidseffecten van het hebben van kinderen en van het verhogen van de pensioenleeftijd.

Verder vertelde Tim Birkenbach van SHARE Central over de opbouw van de SHARE-data, speciale datasets in SHARE, en de mogelijkheden om de SHARE-data te koppelen met respectievelijk Duitse en Nederlandse administratieve data.

Meer weten?

De onderzoeken en presentaties lieten goed de schat aan data zien die het SHARE-onderzoek biedt. Meer weten over SHARE? Kijk dan op de internationale projectwebsite: www.share-project.org.