Zo’n 120 afgevaardigden van onderzoeksbureaus en ‘country operators’ uit achtentwintig landen kwamen onlangs bijeen in München, voor een ‘train-the-trainer’-bijeenkomst in het kader van het Europese onderzoeksproject SHARE. Ter voorbereiding op de achtste ronde van SHARE werden de deelnemers getraind in het gebruik van de door CentERdata ontwikkelde vragenlijsten en de ondersteunende softwaretools.

De Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) is een multidisciplinaire, transnationale paneldatabase van microgegevens over gezondheid, sociaal-economische status en sociale en familiale netwerken. Om het jaar worden meer dan 140.000 mensen van 50 jaar of ouder uit zevenentwintig Europese landen (en Israël) ondervraagd; in totaal gaat het inmiddels om ongeveer 380.000 interviews.

De data zijn kosteloos beschikbaar voor onderzoekers. Per week worden op dit moment ongeveer twee publicaties gepubliceerd op basis van SHARE-data, doorgaans binnen de economische, gezondheids- en sociale wetenschappen. De wetenschappelijke resultaten worden gebruikt door beleidsmakers op zowel Europees als nationaal niveau en regelmatig opgepikt door de pers.

Nieuwe softwaretool: Device CTRL

CentERdata is al vanaf het begin, in 2002, betrokken bij dit onderzoek. Door de jaren heen hebben we een efficiënte, gecentraliseerde workflow ontworpen voor de support van dit soort grote meertalige, longitudinale enquêtes. Deze workflow wordt ondersteund met verschillende door CentERdata ontwikkelde softwaretools, die samen de hele survey life cycle en aanverwante processen ondersteunen (zoals vertalen, veldwerkcoördinatie, veldwerk en testen). Recent is deze collectie verrijkt met het nieuwe platform Device CTRL, waarmee het uitsturen, registreren en uitlezen van fysieke meetinstrumenten zoals accelerometers kan worden gecoördineerd.

Uiteenlopende workshops

Naar de bijeenkomst in München werd uit elk deelnemend land een country team operator afgevaardigd én een aantal afgevaardigden van een nationaal onderzoeksbureau. Tijdens diverse workshops werden de deelnemers bijgepraat over en getraind in het gebruik van de vragenlijsten en de ondersteunde tools. Zij instrueren op hun beurt de interviewers in hun thuisland over de juiste afname van de vragenlijsten en het correcte gebruik van de software.

Field Rehearsal

De dataverzameling voor de achtste ronde van SHARE begint eind 2019. De training in München vond plaats in het kader van de aankomende testfase van het project, de zogenoemde ‘Field Rehearsal’. De bevindingen en data uit deze testfase worden verzameld en geanalyseerd, waarna de resultaten worden meegenomen in de hoofdfase van de achtste ronde.