Het mede door CentERdata ontwikkelde codingplatform surveycodings.org vergemakkelijkt en harmoniseert de afname van vragenlijsten in heel Europa. Medio februari werd het platform gepresenteerd tijdens een SERISS-workshop in Venetiƫ.

Doel van het SERISS-project (wat staat voor Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences) is om het sociaalwetenschappelijk onderzoek in heel Europa te versterken en te harmoniseren. Recent is een effectieve manier ontwikkeld om internationale vergelijkingen te maken, op basis van standaardclassificaties die in alle landen worden gebruikt. Het platform surveycodings.org is een gratis service voor onderzoeksprojecten, data-archieven en onderzoekers die zich bezig houden met socio-economische variabelen.

Onder SERISS vallen onder meer de door CentERdata ondersteunde infrastructuren SHARE en ESS.

Harmoniseren

Naast het surveycodings.org-platform werden ook verschillende coderingsmodules gelanceerd. Daarmee kunnen tijdens een interview onder meer op een snelle en rendabele manier belangrijke sociaaleconomische variabelen (zoals beroepen, werkvelden en opleidingsniveau) gecodeerd en gevalideerd worden.

Dankzij deze door CentERdata ontwikkelde online tools kunnen in socio-economische en gezondheidsonderzoeken veelgebruikte variabelen (die nu vaak niet goed vergelijk- en vertaalbaar zijn tussen de verschillende landen) snel en goed worden omgezet naar vergelijkbare waarden.

Meertalige woordenboeken

De online tools voor de surveyvragen en -antwoorden maken gebruik van grote meertalige woordenboeken, met tienduizenden geclassificeerde functietitels, bedrijfsnamen en onderwijs- en opleidingsniveaus. Daarnaast bevat zo’n module landspecifieke, voortdurend geactualiseerde lijsten van onderwijskwalificaties en werkstatuscategorieĆ«n, voor in totaal 34 talen en 99 landen.

Verder toonde CentERdata tijdens de workshop de eerste versie van een app, die het mogelijk maakt om de methode ook offline toe te passen.

Demoversies

Voor demoversies van de nieuwe tools: zie de demomodule en de demovragenlijst.