De Nederlandse taal, vrijheid en tradities zoals Koningsdag zijn belangrijk voor de Nederlandse identiteit, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het recent gepubliceerde rapport Denkend aan Nederland. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op data die werden verzameld via CentERdata’s LISS panel.

Voor het onderzoek ondervroeg het SCP zo’n vijfduizend mensen in het LISS panel over de Nederlandse identiteit. CentERdata voerde de dataverzameling, getiteld ‘Denkend aan Nederland’, uit in de zomer van 2018 onder LISS panelleden van 16 jaar en ouder. Deze dataverzameling vormde de belangrijkste informatiebron voor dit onderzoek.

Naast de survey in het LISS panel bestond het onderzoek onder meer uit interviews met experts en focusgroepgesprekken met burgers in het hele land. Het is de eerste keer dat er zo'n groot wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de manier waarop Nederlanders zelf denken over de Nederlandse identiteit.

Typisch Nederlands

Een groot deel van de Nederlanders geeft aan dat er zoiets als een Nederlandse identiteit bestaat, concludeert het SCP. In grote lijnen zijn Nederlanders het – ongeacht geslacht, leeftijd, opleiding en afkomst – met elkaar eens over wat typisch Nederlands is. Burgerlijke vrijheden, de Nederlandse taal, en symbolen en tradities (zoals Koningsdag of de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag) vormen belangrijke elementen binnen de Nederlandse identiteit.

Tegelijkertijd zijn er volgens het SCP ook opvallende verschillen als het gaat over de invulling van bepaalde begrippen. Zo betekent 'vrijheid' voor de één dat je vrij bent om vast te houden aan bepaalde tradities, terwijl het voor de ander juist betrekking heeft op de mogelijkheid om daartegen te demonstreren.

Meer weten?

Zowel het rapport Denkend aan Nederland als het bijbehorende publieksmagazine is te vinden op de website van het SCP.