De Dag van het gedrag 2018, op 18 oktober in Den Haag, richt zich op de vraag hoe overheden kennis van gedrag structureel kunnen inzetten bij het maken van beleid. Namens CentERdata verzorgt Roxanne van Giesen (onderzoeker Consumentenonderzoek) een deelsessie over het keuzegedrag van verzekerden.

Steeds meer overheidsorganisaties maken gebruik van kennis van gedrag om beter beleid te maken en om mensen te stimuleren om betere keuzes te maken. De Dag van het gedrag 2018 biedt daartoe handvatten in de vorm van dertig deelsessies, vol aansprekende voorbeelden en lessen rond de benutting van gedragskennis. Het doel: kennis en ervaringen delen, nieuwe inzichten en perspectieven op het vlak van gedragskennis ontwikkelen, en het onderlinge netwerk versterken.

Keuzegedrag van verzekerden

Roxanne verzorgt de deelsessie Keuzegedrag verzekerden. Centrale vraag: waarom switchen verzekerden wel of niet van zorgverzekering? En hoe kun je zorgen voor (meer) bewust keuzegedrag onder zogenoemde inerte verzekerden, oftewel consumenten die niet hebben nagedacht over veranderen van zorgverzekering?

Inschrijven en meer informatie

De Dag van het gedrag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de toepassing van gedragskennis door de overheid. Inschrijven is mogelijk via de website www.binnldagvanhetgedrag.nl. Daar is ook alle informatie over de Dag van het gedrag te vinden.