CentERdata voert in opdracht van Fonds Slachtofferhulp een grootschalig en meerjarig onderzoek uit naar de positie van slachtoffers.  CentERdata verzorgt de dataverzameling, de analyse en de rapportage.

Fonds Slachtofferhulp is gestart met een grootschalig en meerjarig Victims in Modern Society-project (VICTIMS–project). Doel is inzicht te krijgen in onder meer de positie van en steun aan slachtoffers in een veranderende samenleving en om de hulpverlening daarbij te kunnen laten aansluiten.

Het onderzoek concentreert zich op de sociale steun uit de directe omgeving van het slachtoffer, erkenning, en professionele hulp aan mensen die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met bijvoorbeeld criminaliteit en ongevallen, zoals seksueel geweld, (online) oplichting, een verkeersongeval of medisch incident.

De deelnemers aan de studie zijn afkomstig uit het representatieve LISS panel.  De gegevens uit deze studie worden gekoppeld aan gegevens uit de kernstudie van het LISS panel, waardoor ruime mogelijkheden ontstaan voor de interpretatie van de gevonden resultaten. 

De eerste resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht.

Bij CentERdata is Dr. Peter van der Velden verantwoordelijk voor de rapportage van dit onderzoek.

https://www.fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/hoe-bieden-we-beste-hulp-aan-slachtoffers-veranderende-samenleving/