CentERdata heeft regionale ramingen gemaakt van de onderwijsarbeidsmarkt vo. De in totaal veertien rapporten zijn opgesteld in opdracht van OCW en zijn bedoeld voor onder meer schoolbesturen. In de rapporten wordt ingegaan op de werkgelegenheid, vervangingsvraag, instroom en onvervulde vacatures per vak. De rapporten zijn hier verschenen: http://www.voion.nl/programmalijnen/arbeidsmarkt-en-mobiliteit/arbeidsmarktcijfers/arbeidsmarktgegevens

Over het verschijnen van de rapporten is inmiddels bericht door onder meer VOION (http://www.voion.nl/nieuws/regionale-arbeidsmarkt-ramingen-2015-2020-beschikbaar) en de VO-raad (http://www.vo-raad.nl/themas/professionalisering-docenten/ramingen-regionale-onderwijsarbeidsmarkten-beschikbaar).