De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (de RVZ) heeft een advies uitgebracht aan de secretaris generaal van het ministerie van VWS. Het advies bepleit als toekomstperspectief dat de patient/burger/verzekerde kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij/zij dat kan en wil. In de visie van de Raad moet de burger, als hij dat wil, regie kunnen hebben over zijn gegevens in de vorm van een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD).

In dit advies heeft de RVZ gebruik gemaakt van een onderzoek in het CentERpanel. In opdracht van de RVZ is aan de leden van het CentERpanel van 16 jaar en ouder een aantal vragen voorgelegd over opvattingen omtrent zeggenschap over medische gegevens. 1939 panelleden vulden de vragenlijst volledig in.

Op de website van de RVZ is meer informatie te vinden over het aan het ministerie van VWS uitgebrachte advies, inclusief de achtergrondstudie van CentERdata.