CentERdata heeft nieuwe ramingen gemaakt voor de onderwijsarbeidsmarkt. De ramingen betreffen de periode tot en met het jaar 2025. Voor het primair onderwijs voorziet CentERdata na 2015 een toename van het aantal vacatures, onder meer het gevolg van een relatief lage instroom in de lerarenopleiding. Voor het voortgezet onderwijs worden voornamelijk tijdelijke tekorten voorzien met een maximum rond 2015 en 2016. Dit wordt veroorzaakt door een relatief hoge uitstroom van ouderen in de komende jaren gecombineerd met het feit dat het aantal leerlingen een maximum kent in de genoemde twee jaren. Na 2020 zullen de tekorten naar verwachting weer opgelost zijn. Het rapport gaat naast de macrotekorten ook in op relevante arbeidsmarktstromen, de regionale spreiding van tekorten en welke vakken in het voorgezet onderwijs met tekorten te maken zullen krijgen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de publicatie, zie:

publieksrapport

BNR Radio 4 december, interview met Peter Fontein