Professor Arie Kapteyn, oprichter van CentERdata, heeft op 10 oktober jl. de Pierson Penning ontvangen uit handen van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank. Hij ontving de Pierson Penning 2017 samen met professor Bernard van Praag.

De Pierson Penning wordt uitgereikt aan een wetenschapper geboren of werkzaam in Nederland die zowel nationaal als internationaal naam heeft gemaakt met publicaties van uitzonderlijke kwaliteit over onderwerpen die de bijzondere belangstelling hadden van Mr. Pierson.

Hiertoe behoren o.a. de leer van de openbare financiƫn, het geld-, krediet- en bankwezen, de economische orde en economische politiek, en de methodologie en geschiedenis van de economische wetenschap.

De prijs wordt de laatste tijd gezien als een oeuvreprijs binnen de economie. 

Beide laureaten ontvingen de prijs vanwege hun pionierswerk op het gebied van individuele welzijnsmeting, maar ook vanwege hun bijdrage aan het beleid en aan het tot stand brengen van hoogwaardige instituten voor economisch onderzoek.

De penning is een initiatief van de Stichting Mr. N.G. Pierson Fonds en wordt eens in de drie jaar uitgereikt.

Arie Kapteyn is nu hoogleraar Economics aan de University of Southern California. Bernard van Praag is emeritus universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.