Op 28 juni 2016 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2014 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit rapport betreft een meting van het percentage (on)bevoegd gegeven lessen in het voortgezet onderwijs.

CentERdata verzamelt voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) via de integrale personeelstelling onderwijs (IPTO), periodiek informatie over de gegeven lessen in het voortgezet onderwijs. Bij alle scholen (exclusief het praktijkonderwijs) worden op persoonsniveau gegevens verzameld over onder meer de gegeven vakken, het aantal leseenheden per vak, het onderwijstype, het leerjaar en de bevoegdheid om het betreffende vak te geven. De bevoegdheid wordt daarbij deels vastgesteld via koppeling met het Basisregister Onderwijs Hoger Onderwijs (BRON HO) en eerdere bevoegdheidsmetingen. Indien daaruit niet blijkt dat een persoon over de juiste opleiding beschikt om een gegeven les bevoegd te geven wordt de bevoegdheidsinformatie bij de school opgevraagd. Op die manier wordt een integraal beeld met betrekking tot de bevoegdheidssituatie in het voortgezet onderwijs vastgesteld.