Op 26 maart 2015 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2013 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve  van dit onderzoek gegevens omtrent alle gegeven lesuren per vak aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft.

Vervolgens is bepaald of deze lesuren bevoegd gegeven worden. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van diplomagegevens van docenten zoals die sinds 1994 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) en in eerdere onderzoeken verzamelde gegevensbestanden omtrent bevoegd gegeven lessen.

Het ministerie van OCW concludeert in haar persbericht:
Scholen werken hard aan de ambitie om meer lessen door bevoegde docenten te laten geven. Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde.  Dit blijkt uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2013).

Het volledige persbericht van OCW is beschikbaar via http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/26/meer-bevoegd-gegeven-lessen-in-het-voortgezet-onderwijs.html

Download het rapport: