Door de digitalisering van de arbeidsmarkt veranderen banen en verdwijnen beroepen. Tegelijkertijd wordt het echter mogelijk om relatief gemakkelijk de overstap te maken naar ander werk. Dat kan met behoud of zelfs toename van salaris. In het door Centerdata uitgevoerde ‘Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren’ komt dit naar voren.

Dat er relatief eenvoudig overgestapt kan worden naar een ICT-baan is goed nieuws, want het tekort in deze sector is groot. Zo schrijft ECP, het platform voor de InformatieSamenleving: ‘Voor ICT is de vacaturegraad het hoogste in Nederland: 77 per 1.000 banen (bron CBS Q2 2021). Ter vergelijking: dit is in de bouw 62 per 1.000 banen, in de zorg 32 per 1.000 banen en in het onderwijs 21 per 1.000 banen.’

Het rapport ‘Vervolgonderzoek Arbeidsmarkt ICT met Topsectoren’ is op 28 september door Louis Spaninks (directeur CA-ICT, het opleidingsfonds van de ICT-sector) overhandigd aan Lotte de Bruijn (directeur NL Digital) tijdens de HCA ICT Dag.

Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat het voor iedereen steeds belangrijker wordt om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Een ‘leven lang ontwikkelen’ moet de norm worden, zo is te lezen in een nieuwsbericht van CA-ICT. Komende jaren zou er op grote schaal geïnvesteerd moeten worden in digitale competenties.

Eerdere onderzoeken

In 2019 en 2020 heeft Centerdata al twee keer eerder het ‘Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren’ uitgevoerd. In alle onderzoeken is steeds het effect van digitalisering en automatisering op beroepen in Nederland onderzocht.

Tijdens deze onderzoeken zagen we dat door de digitalisering van de arbeidsmarkt banen veranderen en een aantal beroepen verdwijnt, maar óók dat het voor de grote meerderheid van werknemers mogelijk is om de overstap te maken naar ander werk.

Huidig onderzoek

In het laatste onderzoek zijn we een stap verder gegaan. We hebben per overstap de overeenkomsten en verschillen in de benodigde kennis en vaardigheden geanalyseerd. Verder zijn we ingegaan op de verschillen in context en omgevingsfactoren van een beroep en de taken of werkactiviteiten die men moet vervullen.

Al met al laat het onderzoek zien waar loopbaanperspectieven ontstaan en hoe extra training of scholing werknemers in krimpberoepen kan helpen bij hun duurzame inzetbaarheid en toekomstige carrièrekansen. Het onderstreept des te meer het belang van een ‘leven lang ontwikkelen’.

Meer weten?

Lees het volledige onderzoeksrapport online.

Het onderzoek is een initiatief van opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT), NLdigital, het CIO Platform Nederland, de Human Capital topsectoren en de topsectoren Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energie, HTSM, Life Sciences & Health, Logistiek en Water & Maritiem.

Tot slot

Tijdens dit onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van data science-technieken, één van onze expertises. Verder voeren wij diverse onderzoeken uit op het gebied van arbeidsmarkt. Lees over dit werkveld als u meer te weten wilt komen.