Talentoptimalisatie is een van de drie thema’s tijdens de hackathon Hack for Future Talent, op zaterdag 8 december in Tilburg. Centrale vraag: hoe kunnen we de (nu nog relatief vaak onbenutte) talenten van leerlingen en studenten optimaal benutten?

Het Nederlandse onderwijs laat talenten van leerlingen en studenten te veel onbenut, zo constateerde de Inspectie van het Onderwijs enkele jaren geleden. Grote verschillen tussen scholen onderling én kansenongelijkheid tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders, blijken de twee belangrijkste oorzaken van deze onderbenutting.

Drie challenges

Tijdens de hackathon Hack for Future Talent is talentoptimalisatie een van de drie thema’s waarmee de deelnemers aan de slag gaan. Ook dit thema valt uiteen in drie afzonderlijke challenges.

  • Challenge 1: primair onderwijs (PO). In het basisonderwijs blijken leerlingen van sommige scholen significant lagere resultaten te halen op de eindtoets, dan leerlingen op andere scholen met dezelfde leerlingsamenstelling. Tijdens de hackathon proberen we te achterhalen welke factoren daarbij een rol spelen. Ook gaan we na of we een datagedreven tool kunnen creëren, die ouders kan helpen bij het maken van een keuze voor een bepaald type basisonderwijs.
  • Challenge 2: voortgezet onderwijs (VO). Nederland scoort in internationaal opzicht niet goed op gelijke kansen in het voortgezet onderwijs, zo concludeerde Unicef recent. Krijgen Nederlandse jongeren genoeg ruimte om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen in het VO? Hoe kunnen we jongeren helpen met keuzestress, bijvoorbeeld bij het maken van juiste/betere studie- en profielkeuzes? En wat zijn de effecten van een (te) vroeg selectiemodel? Deze en andere vragen staan centraal in deze tweede challenge.
  • Challenge 3: Datavisualisatie. Het goed visualiseren van data kan een groot verschil maken in het nemen van gedegen, datagedreven beslissingen. We nodigen deelnemers aan de hackathon uit om te komen met goede datavisualisaties voor de schooladviezen in het primair onderwijs, profiel- en studiekeuzes in het voortgezet onderwijs, en het weergeven van de verschillen tussen scholen.
     

Andere thema’s

Naast talentoptimalisatie zijn spookjongeren en gelijke onderwijskansen de twee andere thema’s die tijdens de hackathon aan bod komen. Ook die twee thema’s vallen weer uiteen in meerdere challenges. Volgende week lichten we (nadat we vorige week al het thema spookjongeren belichtten) ook het thema gelijke onderwijskansen nader toe.

Meer weten?

Kijk op www.hackforfuturetalent.nl voor meer informatie over de hackathon.