Op zaterdag 8 december vindt in Tilburg de hackathon Hack for Future Talent plaats. Een van de drie thema’s waarmee de deelnemers aan de slag gaan is: ‘spookjongeren’, oftewel jongeren die uit beeld verdwijnen zonder diploma, werk of inkomen. Wat is het verhaal achter deze kwetsbare groep? En: wat kunnen we doen om meer zicht te krijgen op deze jongeren?

Zogenoemde ‘spookjongeren’ volgen geen onderwijs, hebben geen diploma, baan of uitkering, en staan ook niet ingeschreven als werkzoekende. Daardoor verdwijnen deze jongeren langzaam uit beeld bij overheidsinstanties. De vrees bestaat dat deze spookjongeren sneller in de criminaliteit belanden, dat ze eerder schulden maken, en dat ze in de toekomst afhankelijk zullen zijn van sociale zekerheid.

Drie challenges

In 2013 schatte het CBS dat er 134.000 spookjongeren zijn. Tijdens de hackathon gaan we, aan de hand van een grote verzameling uiteenlopende open databronnen, antwoord proberen te geven op verschillende vragen rondom deze problematiek. Daartoe hebben we dit thema onderverdeeld in drie zogenoemde challenges.

  • Challenge 1: landelijke inzichten. We proberen meer zicht te krijgen op het aantal jongeren dat sinds 2017 uit beeld is geraakt en op het aantal jongeren dat naar verwachting uit beeld zál raken. Ook proberen we te achterhalen wélke jongeren uit beeld verdwijnen, waarom dat gebeurt, en welke risico-indicatoren er zijn voor voortijdig schoolverlaten en/of jeugdwerkloosheid.
  • Challenge 2: gemeentelijke inzichten. Hierbij draait het om de vraag hoeveel jongeren er uit beeld zijn in Tilburg en Eindhoven, en waar een eventueel verschil tussen beide gemeentes uit voortvloeit. Ook kijken we naar het huidige beleid en hoe effectief dat is. Ten slotte gaan we na welke (nieuwe) databronnen de meeste inzichten kunnen opleveren voor een effectieve aanpak.
  • Challenge 3: praktische aanpak. Hoe kunnen we met een preventieve aanpak voorkomen dat jongeren uit beeld raken? In deze challenge ontwikkelen we praktische ideeën om jongeren weer in beeld te krijgen en te houden. Ook proberen we een manier te bedenken om de effectiviteit van een bepaalde aanpak te meten of te beoordelen.

Andere thema’s

Naast spookjongeren zijn talentoptimalisatie en gelijke onderwijskansen de twee andere thema’s die tijdens de hackathon aan bod komen. Ook die twee thema’s vallen weer uiteen in meerdere challenges. De komende weken lichten we deze thema’s en challenges nader toe.

Meer weten?

Kijk op www.hackforfuturetalent.nl voor meer informatie over de hackathon.