Gelijke onderwijskansen is het derde en laatste thema van de hackathon Hack for Future Talent, aanstaande zaterdag in Tilburg. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat álle kinderen dezelfde kansen krijgen binnen het Nederlandse onderwijs?

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen en om hun volledige potentieel te bereiken. Sommige kinderen presteren slechter op school dan anderen vanwege omstandigheden buiten hun macht, zoals waar ze geboren zijn, hun geslacht, of het beroep/opleidingsniveau van hun ouders. Ook blijkt het nogal wat uit te maken naar welke school je gaat.

Drie challenges

Om meer licht te werpen op oorzaken én oplossingen, kunnen de hackathondeelnemers aan de slag gaan met drie challenges binnen het thema gelijke onderwijskansen.

  • Challenge 1: Gelijke start voor kinderen. Sommige kinderen beginnen hun onderwijsloopbaan door omstandigheden al met een achterstand en raken steeds verder achterop. Hoe kunnen we meer gelijke kansen creëren in het onderwijs? Hoe kunnen we verschillen (tussen jongens en meisjes, allochtonen en autochtonen, rijk en arm enzovoort) het beste in beeld brengen met open data? En: wat kunnen we zeggen over de sociale en economische impact van kansenongelijkheid?
     
  • Challenge 2: Gelijke scholen. Uit onderzoek van Unicef blijkt dat er ook in Nederland grote verschillen bestaan in de gemiddelde toetsscores van de scholen. Hoe kun je aan de hand van open data de verschillen tussen scholen het beste in kaart brengen? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat álle scholen onderwijs van hoge kwaliteit leveren?
     
  • Challenge 3: Dataverzameling. Er is niet genoeg bekend over hoe ongelijkheden zich ontwikkelen en blijven bestaan. Meer hoogwaardige data en vergelijkbaar bewijsmateriaal tussen scholen, provincies en misschien zelfs leraren zijn nodig om gaten in onze kennis op te vullen. Welke nieuwe databronnen kunnen we aanboren voor het verzamelen van hoogwaardige data? En kun je nieuwe variabelen of een nieuwe mix van bestaande variabelen bedenken die belangrijke informatie bevatten? Deze en andere vragen komen aan de orde in deze derde challenge.

Andere thema’s

Talentoptimalisatie en spookjongeren zijn de twee andere onderwijsthema’s waarmee je tijdens de hackathon aan de slag kunt gaan.

Meer weten?

Kijk op www.hackforfuturetalent.nl voor meer informatie over de hackathon.