22 maart 2012;

NWO heeft een TOP-subsidie van € 747.000 toegekend aan hoogleraar Arthur van Soest (CentER for Economic Research, Tilburg University) voor het project ‘Modeling Preferences and Decisions of Individuals and Households. Van Soest is de coördinator van het onderzoeksproject. Laurens Cherchye (TiSEM), Marcel Das (CentERdata) en Frederic Vermeulen (TiSEM) zijn ook verbonden aan het project. De looptijd van het project is 5 jaar (september 2012-september 2017). Gedurende deze tijd zullen drie samenhangende projecten worden uitgevoerd door promovendi.

Het project combineert recente economische theorieën en micro-economische technieken met innovatieve dataverzameling onder de Nederlandse bevolking via internetpanels. Van Soest en collega's willen zo meer inzicht krijgen in de preferenties, verwachtingen en beslissingsprocessen van individuen en huishoudens. Gedurende de looptijd van het project zal CentERdata verschillende vragenlijsten voorleggen aan panels die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.

Op de website van NWO is een samenvatting van het project beschikbaar (in Engels):

  • http://www.nwo.nl/projecten.nsf/pages/2300170063