Het personeelstekort in de kinderopvang is nijpend; in het laatste kwartaal van 2018 waren er 51 vacatures op elke duizend banen. Dat blijkt uit de quickscan die CentERdata onlangs uitvoerde in opdracht van het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang.

Aanleiding voor het onderzoek waren de tegenstrijdige geluiden over de krapte op de arbeidsmarkt in de kinderopvang. Volgens uitkeringsinstantie UWV is de arbeidsmarkt in evenwicht. Tegelijkertijd claimt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) dat de kans op werk in de kinderopvang gering is. Het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang vermoedde op zijn beurt juist dat er sprake is van krapte door een tekort aan gekwalificeerde mensen.

Alleen ICT scoort hoger

Om goed zicht te krijgen op de mate van krapte op de arbeidsmarkt en de oorzaken daarvan, liet het platform door CentERdata een quickscan uitvoeren. Uit het onderzoek – waaraan in totaal 240 werkgevers meededen – blijkt dat er in het laatste kwartaal van vorig jaar 51 vacatures waren op duizend banen. Daarmee behoort de kinderopvang, samen met de bouw en horeca, tot de branches met het hoogste aantal openstaande vacatures. Alleen in de ICT staan er meer functies open.  

Oorzaken en oplossingen

Veelgenoemde oorzaak van de huidige krapte is dat er een grote uitstroom is geweest tijdens de economische crisis; deze groep is moeilijk terug te bewegen naar de branche. Bovendien zijn er minder studenten aan de opleiding tot pedagogisch medewerker begonnen. Oplossingen die het vaakst ingezet worden om de krapte tegen te gaan zijn het aanbieden van leer-werkplekken en stageplaatsen, en het inzetten van combinatie- of stapelbanen bij kleine contracten.  

Het platform gaat de uitkomsten nu bespreken met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Meer weten?

Download dan het Rapport Quick Scan Vacatures Kinderopvang.