Na het succes van de eerste call in 2018 opent ODISSEI opnieuw een call. Onderzoekers werkzaam bij ODISSEI-deelnemers kunnen opnieuw een voorstel indienen om gratis data te verzamelen via het LISS panel.

Het representatieve LISS panel bestaat uit zo’n 7.000 personen, uit ongeveer 4.500 huishoudens. Er is budget beschikbaar voor vijf projecten, met elk een netto respons van 2.500 respondenten en gebaseerd op 15 minuten paneltijd. Dat komt neer op ongeveer 40 eenvoudige ja/nee-vragen. Zijn er meer respondenten nodig? Dan wordt de beschikbare paneltijd naar beneden bijgesteld.

Voorwaarden

Ingediende voorstellen moeten:

  • uiterlijk 15 september 2019 (om 23:59 uur) worden ingediend via het online formulier;
  • in het Engels zijn geschreven;
  • voorzien zijn van naam, adres, instellingsnaam en een kort cv met belangrijkste publicaties van de onderzoeker(s);
  • duidelijk zijn over de aangevraagde steekproef, samenstelling, moment van onderzoek, herhaalde metingen (indien van toepassing);
  • de onderzoeksvraag en een wetenschappelijke onderbouwing bevatten;
  • duidelijk zijn over de inhoud van de vragen;
  • gecontroleerd zijn op overlap met onderwerpen en vragen in de bestaande LISS-data.

Voorstellen zijn idealiter tussen de drie en vijf pagina's lang. Het is een pre als een voorlopige versie van de complete set voorgestelde enquĂȘtevragen wordt toegevoegd in een bijlage (in het Nederlands of het Engels).

Meer weten?

Meer informatie is te vinden in deze pdf.