Net uit: het oktobernummer van E-data & Research. Als stakeholder levert CentERdata ook dit keer weer meerdere redactionele bijdragen aan deze nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.

Zo interviewde Marije Oudejans haar collega Joris Mulder voor een artikel over de toepassing van hoogfrequente accelerometerdata in de sociale wetenschappen. Ruim duizend leden van het representatieve LISS panel droegen acht dagen lang een accelerometer die hun fysieke activiteit meet. In combinatie met door de panelleden zélf gerapporteerde gegevens over hun dagelijkse bezigheden en mate van inspanning, kon een vergelijking worden gemaakt tussen objectief gemeten en subjectief gerapporteerde activiteit.

Het project toont de potentie van de ODISSEI Data Facility (ODF) om hoogfrequente data te analyseren en te combineren met survey- en registerdata. De faciliteit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om accelerometerdata te koppelen aan vele bestaande (register)data van het CBS. De toepassing van data science-technieken als machine learning, deep learning en (ongestructureerde) patroonherkenning kan vervolgens leiden tot nieuwe inzichten op het gebied van relaties tussen beweging, gezondheid, persoonlijkheid en sociaaleconomische status.

Marika de Bruijne schreef een korte beschouwing over de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit die op 1 oktober inging. De nieuwe gedragscode besteedt onder meer aandacht aan de zorgvuldige omgang met onderzoeksdata.

Verder is er in de nieuwsbrief aandacht voor de nieuwe datareleases van het LISS panel en voor de start van het SONORO-project op Curaçao.

E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen. Het blad bevat artikelen voor onderzoekers, studenten, en iedereen die zich verder betrokken voelt bij de ontwikkelingen in opslag en hergebruik van digitale onderzoeksgegevens. E-data & Research verschijnt drie keer per jaar en wordt mogelijk gemaakt door CentERdata, CLARIAHDANSHuygens ING, de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum. Op edata.nl staan alle uitgebrachte nummers.