Het uitvoeren van online enquêtes via mobiele apparaten hoeft niet te leiden tot significante verschillen in de onderzoeksresultaten in vergelijking met het afnemen van enquêtes via een computer. Wel dient men zich voor te bereiden op een lagere respons en langere invultijd. Dit blijkt uit onderzoek van Marika de Bruijne en Arnaud Wijnant dat wordt gepubliceerd in het tijdschrift Social Science Computer Review (SSCR) in augustus 2013.

Door de groeiende populariteit van smartphones en tablet-pc's (tablets) met mobiele browsers zijn de mogelijkheden om enquêtes af te nemen via mobiele apparaten toegenomen. In hun onderzoek hebben De Bruijne en Wijnant gekeken naar de mogelijke mode-effecten van mobiele enquêtes op het antwoordgedrag. De resultaten van een mobile-assisted web survey en een computer-assisted web survey werden met elkaar vergeleken. Eerst werd een voormeting in het CentERpanel uitgevoerd om de specifieke kenmerken van gebruikers van mobiele apparaten te analyseren. Daarna werden de gebruikers willekeurig toegewezen aan één van de drie condities: (1) conventionele computer-assisted web survey, (2) hybride versie: een computer-assisted web survey met een layout die overeenkomt met een mobiele vragenlijst, of (3) mobiele vragenlijst. Speciale aandacht werd besteed aan het ontwerp van de mobiele vragenlijst, rekening houdend met kleine schermen en typische functionaliteiten voor touchscreens.

In het experiment heeft de mobiele conditie niet geleid tot significante verschillen in survey gemiddelden in vergelijking met de computercondities wanneer Likert-type vraagschalen werden gebruikt. Echter, de respons was lager en zowel de subjectieve als de objectieve invultijd was langer. Naast deze bevindingen biedt het onderzoek overwegingen voor onderzoekers over de bereidheid van respondenten om enquêtes in te vullen op een specifiek online apparaat, respondenttevredenheid over vragenlijsten in verschillende condities, locatie tijdens het invullen van de vragenlijst en voorkeuren voor het apparaat waarmee men het internet benadert. Mits aangepast, kunnen vragenlijsten worden afgenomen op de nieuwste mobiele apparaten, hoewel nieuwe uitdagingen zich aan het ontwikkelen zijn en verder onderzoek nodig is.

Het artikel is beschikbaar als online versie op http://dx.doi.org/10.1177/0894439313483976