In 2006 heeft CentERdata een grootschalige NWO-subsidie verkregen voor het project An Advanced Multi-Disciplinary Facility for Measurement and Experimentation in the Social Sciences (kortweg MESS). Met deze subsidie zijn twee nieuwe online panels (LISS panel en Migrantenpanel) en het LISS Data Archief opgezet. Academische onderzoekers uit binnen- en buitenland zijn zeven jaar in de gelegenheid gesteld om data te verzamelen in beide panels. Meer dan 100 instituten wereldwijd hebben hun weg naar de MESS infrastructuur inmiddels gevonden; meer dan 1000 onderzoekers hebben zich geregistreerd voor het gebruik van data uit het LISS Data Archief.

NWO acht de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de MESS infrastructuur groot en zou de faciliteit graag voor de lange termijn behouden willen zien. Echter, NWO heeft slechts een beperkt budget voor financiering van grootschalige infrastructuur beschikbaar en wil nu in een overgangsfase voorzien waarin de panels op alternatieve wijze gefinancierd worden. Dit betekent dat het LISS panel en het LISS Data Archief de komende tijd worden voortgezet, zij het onder aangepaste condities. Concreet dienen onderzoekers de komende tijd zelf voor financiering te zorgen tot gesprekken met NWO en andere partijen over aanvullende financiering zijn afgerond.

CentERdata wil graag alle onderzoekers hartelijk bedanken voor het indienen van uitstekende voorstellen. Voorstellen die uiteindelijk hebben geleid tot kwalitatief hoogwaardige data en het MESS project mede tot een (internationaal) succes hebben gemaakt. Sommige landen hebben MESS als een rolmodel beschouwd en volgen een vergelijkbare opzet. CentERdata zal er alles aan doen om dit rolmodel te blijven spelen.