20 december 2012;

Op 17 december 2012 werd bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag de NPSO lezingendag ‘Innovatie in survey onderzoek – jonge onderzoekers aan het woord’ georganiseerd. Tijdens de lezingendag is aan jonge onderzoekers de mogelijkheid geboden om hun werk aan een breed publiek te presenteren en hun resultaten en plannen te confronteren met de praktijk. Tevens werd er gediscussieerd over de sterke en zwakke punten binnen het onderzoek en de mogelijkheden die momenteel onbenut blijven.

Voorafgaand aan de lezingendag kon men idee├źn indienen voor nieuw onderzoek, die tijdens de dag werden beoordeeld door de deelnemers. De eerste prijs is gewonnen door Marika de Bruijne en Arnaud Wijnant van CentERdata. Hun onderzoeksvoorstel ‘Onderzoek via mobiel internet: hoe bereik je de respondent nu en in de toekomst’ richt zich op het ontwikkelen van een state-of-the-art survey strategie voor wetenschappelijke dataverzameling via conventioneel en mobiel internet.

Terwijl het gebruik van mobiel internet vooral onder jongeren sterk toeneemt, hechten de oudere generaties nog aan het internetten via de computer. “Om iedereen goed te bereiken zou een online vragenlijst geschikt dienen te zijn voor zowel conventionele als mobiele browsers”, stelt het voorstel. “Echter, methodologisch onderzoek op de effecten van dataverzameling via mobiel internet ontbreekt.” Het doel is om voor mobiele vragenlijsten de effecten van verschillende keuzes in design en benadering van respondenten te onderzoeken.