CentERdata-directeur Marcel Das is per 1 december 2018 benoemd tot lid van de wetenschappelijke adviesraad van DANS, het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar.

DANS (een instituut van KNAW en NWO) stimuleert onderzoekers om hun digitale onderzoeksgegevens vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar te maken. De Wetenschappelijke Adviesraad adviseert de stuurgroep en de directie van DANS gevraagd én ongevraagd over het werkprogramma.