Sinds 2008 wordt door het NPSO elk jaar een lezingendag over specifieke thema’s georganiseerd die in meer of mindere mate met survey onderzoek te maken hebben. Naast de jaarlijkse dag worden er meerdere malen per jaar een middag over een specifiek onderwerp georganiseerd. De NPSO evenementen zijn inmiddels al 10 jaar een plek waar survey onderzoekers elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen ideeën opdoen en nieuwe contacten leggen. Maar ook onderzoekers en geïnteresseerden met een andere achtergrond weten de NPSO evenementen steeds vaker te vinden door de diversiteit van onderwerpen.

De activiteiten van het platform worden gecoördineerd door een kerngroep. Deze bestaat uit leden van diverse organisaties uit Nederland en Vlaanderen. Ook CentERdata maakt deel uit van deze kerngroep.

Op 5 juni viert het NPSO haar 10 jarig bestaan graag met u tijdens de jaarlijkse dag. Het thema van deze lustrumdag is hoe de toekomst van survey onderzoek eruit ziet, in de breedste zin van het woord. Zo bestaan surveys tegenwoordig niet noodzakelijk meer uit vragenlijstdata, maar kunnen ook bestaande bronnen of metingen met sensoren omvatten.

Het programma bestaat uit presentaties van visies op survey onderzoek vanuit de verschillende bloedgroepen van het NPSO, een interactieve discussie van deelnemers, diepgaande presentaties over nieuwe manieren van survey onderzoek, een markt met visies op survey onderzoek, een aansprekende slotpresentatie en een lopend buffet (gratis). Hieronder vindt u het volledige programma.

Deelname is gratis. Aanmelden voor de lustrumdag doet u hier:

https://www.npso.net/

 

Locatie: Theaterzaal, bibliotheek Rotterdam

Hoogstraat 110

3011 PV Rotterdam