Wat is het LISS panel precies? En waarvoor kunnen de verzamelde data zoal gebruikt worden? Tijdens een lunchbijeenkomst bij Tilburg University vertelde onderzoeker Roxanne van Giesen meer over het LISS panel. Vervolgens illustreerde ze de mogelijkheden van het panel aan de hand van een interessante praktijkcase (het TILCOM-onderzoek).

Een groep van een kleine twintig (internationale) onderzoekers luisterde geboeid naar een korte inleiding over het LISS panel: CentERdata’s representatieve panel dat sinds 2007 operationeel is.

Het online panel bestaat uit 4.500 huishoudens en 7.000 personen die maandelijks vragenlijsten invullen over tal van onderwerpen. De in het LISS panel verzamelde data zijn via www.lissdata.nl vrij beschikbaar voor niet-commercieel gebruik; onderzoekers die gebruik willen maken van de data kunnen dat kosteloos doen. Ze hoeven daartoe alleen een verklaring te ondertekenen.

TILCOM: studie met LISS-data

Onderzoekers kunnen ook paneltijd inkopen voor eigen onderzoek en dataverzameling. Een voorbeeld van een onderzoek dat met behulp van LISS-data werd uitgevoerd, is de Tilburg Consumer Outlook Monitor (TILCOM): een meerjarige studie naar consumenten­vertrouwen en de emoties van consumenten over hun financiële situatie, die tussen 2009 en 2019 elk kwartaal werd afgenomen onder leden van het LISS panel. Het onlangs afgeronde onderzoek maakte duidelijk dat consumenten sinds de crisis een stuk positiever zijn geworden over hun voorgestelde financiële situatie, maar dat ze sinds begin 2018 weer wat minder positief lijken.

ODISSEI

Het LISS panel valt binnen de kaders van ODISSEI, een door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gecoördineerde nationale data-infrastructuur voor de sociale wetenschappen. Afgelopen najaar opende ODISSEI een Call for Proposals, waarmee ODISSEI-deelnemers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om data te verzamelen in het LISS panel. Na een beoordelingsronde werden uiteindelijk negen projecten gehonoreerd

Naar verwachting wordt op korte termijn een nieuwe Call for Proposals geopend voor onderzoekers die zijn verbonden aan een van de ODISSEI-deelnemers.