De dreigende lerarentekorten in het primair onderwijs: ze waren de afgelopen weken volop in het nieuws. Ten grondslag aan die berichtgeving liggen de jaarlijkse arbeidsmarktramingen die CentERdata uitvoert in opdracht van het Ministerie van OCW.

Onder meer het Parool, nieuwssite NU.nl, de Volkskrant en de NOS besteedden de afgelopen weken aandacht aan de dreigende lerarentekorten in het basisonderwijs, die zich vooral laten voelen in een grote stad als Amsterdam. Voor het nieuwe schooljaar staan deze zomer landelijk nog zo’n 1.300 vacatures open, blijkt uit onderzoek van de PO-Raad.

Mirror: belangrijke bron

Belangrijke bron voor het voorspellen van de verwachte tekorten zijn de arbeidsmarktramingen die CentERdata jaarlijks opstelt in opdracht van het Ministerie van OCW. Deze ramingen geven meer inzicht in vraag naar en aanbod van leraren, directie en ondersteunend personeel in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. CentERdata ontwikkelde hiervoor het microsimulatiemodel Mirror (Microsimulatie Rekenmodel Regionale Onderwijs Ramingen).

Microsimulatie

Een belangrijk voordeel van microsimulatie is dat op elk gewenst aggregatieniveau uitspraken gedaan kunnen worden; niet alleen op geografisch niveau, maar bijvoorbeeld ook op het niveau van schoolbesturen. Dat vergroot de toepassingsmogelijkheden van het model. Daarnaast geeft Mirror inzicht in details over de personele lasten op persoonsniveau (inclusief werkgeverslasten). Dit biedt een gedetailleerd beeld van toekomstige knelpunten in zowel personeel als financiën.

Meer weten?

Op Mirrorpedia staat meer informatie over de werking van het Mirrormodel én een actueel overzicht van alle openbare publicaties die met behulp van Mirror tot stand zijn gekomen.