De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft veertien nieuwe leden gekozen. Leden van de KNAW, vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, worden gekozen op grond van voordrachten binnen en buiten de Akademie. De KNAW telt circa vijfhonderd leden, verdeeld over de Afdeling Letterkunde en de Afdeling Natuurkunde. Een lidmaatschap is voor het leven. Op maandag 10 september 2012 worden de nieuwe Akademieleden geĂ¯nstalleerd in het Trippenhuis van de KNAW.

De nieuwe leden van de KNAW zijn:

Afdeling Letterkunde (geesteswetenschappen, rechtswetenschappen, gedrags- en maatschappijwetenschappen)

 • Prof. dr. Marian Bakermans-Kranenburg (1965), hoogleraar Pedagogische wetenschappen, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Antal van den Bosch (1969), hoogleraar Taaltechnologie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Carsten de Dreu (1966), hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. mr. AndrĂ© Nollkaemper (1962), hoogleraar Internationaal publiekrecht, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Ineke Sluiter (1959), hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Arthur van Soest (1958), hoogleraar Econometrie, Universiteit van Tilburg

Afdeling Natuurkunde (wiskundige en natuurkundige wetenschappen, levenswetenschappen en technische wetenschappen)

 • Prof. dr. Clemens van Blitterswijk (1957), hoogleraar Tissue engineering, Universiteit Twente
 • Prof. dr. Wilhelm Huck (1970), hoogleraar Fysisch-organische chemie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. dr. Eric Opdam (1960) hoogleraar Wiskunde, Universiteit van Amsterdam
 • Prof. dr. Marten Scheffer (1958), hoogleraar Aquatische ecologie en Waterkwaliteitsbeheer, Wageningen University & Research Centre
 • Prof. dr. ir. Jacob (Jaap) C. Seidell (1957), hoogleraar Voeding en Gezondheid, Vrije Universiteit en VU medisch centrum
 • Prof. dr. Alexander Tielens (1953), hoogleraar Astronomie, Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Cisca Wijmenga (1964), hoogleraar Humane genetica, Rijksuniversiteit Groningen
 • Prof. dr. Jan Zaanen (1957), hoogleraar Theoretische natuurkunde, Universiteit Leiden

Onlangs kende NWO aan Arthur van Soest, Laurens Cherchye, Marcel Das en Frederic Vermeulen een subsidie van 747.000 euro toe om de komende vijf jaar onderzoek te doen naar het beslissingsgedrag van huishoudens en individuen op het gebied van consumptie, sparen en beleggen en arbeidsmarkt en pensioen. Gedurende de looptijd van het onderzoek zal CentERdata verschillende vragenlijsten voorleggen aan panels die representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.