Met heldere ideeën voor een gelijke start voor kinderen won team Thefantasticfour de onderwijshackathon Hack for Future Talent, afgelopen zaterdag bij Tilburg University. In totaal namen elf teams deel aan de succesvol verlopen hackathon, die CentERdata organiseerde in opdracht van onder meer de gemeentes Tilburg en Eindhoven.

De hackathon viel uiteen in drie thema’s – spookjongeren, talentoptimalisatie en gelijke onderwijskansen –, die op hun beurt uiteen vielen in meerdere challenges. Na een sfeervolle opening (met onder andere wethouders van Tilburg en Eindhoven en de programmadirecteur van het ministerie van OCW) beten in totaal 44 ‘hackers’, verdeeld over elf teams, zich urenlang stuk op deze drie thema’s.

Hoofdprijs voor team Pabo University

De hoofdprijs van duizend euro ging uiteindelijk naar team Thefantasticfour. Dit team van Pabo University onderzocht de invloed van de migratieachtergrond van leerlingen uit de gemeente Tilburg op de kansen die scholen hen bieden bij de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Het team kwam met concrete ideeën voor een betere dataverzameling en het toegankelijker maken van bestaande data.

Vruchtbare ideeën

De tweede plek was voor team Vantage AI. Door op open data machine learning-technieken als clustering en dimensionaliteitsreductie los te laten, kwam het team met een idee om scholen met elkaar te verbinden. Op die manier wordt een effectieve uitwisseling van informatie en best practices mogelijk.

De stimulatieprijs ging naar team Wij gaan voor 9, dat onder meer liet zien dat de schoolprestaties op het vlak van rekenen en taal met elkaar samenhangen. Ook kwam het team met ideeën om via LinkedIn een datagedreven interventieteam op te zetten.

De hackathon werd afgesloten met een gezellige borrel. De betrokken gemeenten en het ministerie van OCW gaan nu bekijken of ze sommige van deze ideeën kunnen vertalen naar concrete nieuwe projecten.